2019/08/25
۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور
همسر دوم
  • بزرگ‌ترین اشتباه یک زن

    بزرگ‌ترین اشتباه یک زن

    یک صیغه دوماهه خودش خواند و بعد از دوماه که من نگران بودم، نکند خانواده‌ام متوجه شوند، برای صیغه‌نامه قانونی اقدام کردیم.
  • زن‌صیغه‌ای متهم‌به قتل پیرمرد پولدار

    زن‌صیغه‌ای متهم‌به قتل پیرمرد پولدار

    متهم:همسرم شهروند انگستان هم بود و در آنجا یک کارخانه داشت قرار بود من را هم به انگلستان ببرد. من او را دوست داشتم .