2020/01/28
۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن
احساس رضایت
  • فرمول‌هایی برای احساس رضایت از زندگی

    فرمول‌هایی برای احساس رضایت از زندگی

    افراد راضی معمولا خانواده‌دوست هستند و روابط بهتری دارند، اما صرف كمیت رابطه با افراد كافی نیست، بلكه كیفیت آن نیز اهمیت دارد.
  • چگونه از زندگی خود احساس رضایت کنیم؟

    چگونه از زندگی خود احساس رضایت کنیم؟

    روان‌شناسان رضایت از زندگی را این‌گونه معنا می‌كنند: نگرش مثبت فرد نسبت به زندگی كنونی، با تمام مشكلات و سختی‌ها، تلخی‌‌ها و ناكامی‌ها.