2020/07/11
۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
قتل به خاطر ارثیه
  • اعتراف به‌جنایت آتشین به خاطر ارثیه

    اعتراف به‌جنایت آتشین به خاطر ارثیه

    مرد جوان به اتهام آتش سوزی عمدی خانه عمه اش که منجر به مرگ دو کودک و پدر یکی از آنها و نیز مصدومیت عمه‌اش و چهارعضو دیگر خانواده شده است، در بازداشت به سر می برد.