2020/07/06
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير
زن فریب خورده
 • نقشه پلید مرد اغفالگر برای زن مطلقه

  نقشه پلید مرد اغفالگر برای زن مطلقه

  زن جوان بدون تحقیق درباره ادعاهای مرد اغفالگر حرف‎‌های او را باور کرد و به دامش افتاد.
 • نیت شوم مرد اغفالگر از ازدواج با زن مطلقه

  نیت شوم مرد اغفالگر از ازدواج با زن مطلقه

  وقتی اولین بار ازدواج کردم اعتیاد زندگی من و حمید را نابود کرد، می دانستم طلاق بگیرم زندگی خوبی نخواهم داشت تا این‌که با محمد آشنا شدم اما...
 • زن مطلقه در دام پسر چرب زبان

  زن مطلقه در دام پسر چرب زبان

  زن جوان: حدود یک سال قبل از همسرم طلاق گرفتم تا زندگی جدیدی را آغاز کنم اما...
 • پایان تلخ یک عشق ممنوعه

  پایان تلخ یک عشق ممنوعه

  فهمیدم او برای ثروت پدرم با من ازدواج کرده است و حالا به خاطر نرسیدن به اهدافش قصد دارد مرا از نظر روحی شکنجه بدهد تا حساب بانکی ام را در اختیارش قراربدهم.
 • حقه سیاه مرد متاهل برای زن مطلقه

  حقه سیاه مرد متاهل برای زن مطلقه

  زن فریب خورده: از همان نگاه و برخورد اول بدجور با چشمان و لحن مودبانه اش مرا فریب داد و بعد از آن بارها نزد من آمد تا به قول خودش با درددل کردن کمی آرام شود.
 • زن متاهل در تله فریب شیطانی

  زن متاهل در تله فریب شیطانی

  این زن بعد از دعوا با شوهرش به توصیه دوست خود از خانه فرار کرد تا به خواسته‌هایش برسد.