2021/05/19
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت
اخراج زنان
  • رای دیوان به نفع یا ضرر زنان؟

    رای دیوان به نفع یا ضرر زنان؟

    شاکیان دستورالعمل ممنوعیت اخراج زنان کارگری که کودکان زیر دو سال دارند، معتقدند این دستور زمینه حذف تدریجی کارگران زن از محیط‌های کار و تولید را فراهم می‌کند.