2020/06/07
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ خرداد
دزدان بدشانس
  • داستان عجیب بدشانس ترین دزدان پایتخت

    داستان عجیب بدشانس ترین دزدان پایتخت

    مالباخته: دزدان خشن که قمه و چاقو داشتند مرا داخل خودرو نگه داشتند و یکی از دزدان پشت فرمان نشست تا این که پس از 10 دقیقه در حالی که خودرو در حال حرکت بود مرا از ماشین به بیرون پرت کردند و پا به فرار گذاشتند.