2020/09/27
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
پدر و مادر
  • بهترین فاصله سنی فرزندان چند سال است

    بهترین فاصله سنی فرزندان چند سال است

    برخی گمان می‌کنند رعایت فاصله سه سال برای بارداری تنها در مورد خانم‌هایی صدق می‌کند که فرزند اول خود را با سزارین به دنیا آورده‌اند. در صورتی که رابطه‌ای بین فاصله سنی دو فرزند و نوع زایمان وجود ندارد.