2019/07/23
۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد
بارورسازی ابرها
  • آیا بارورسازی ابرها  باعث سیل شد؟

    آیا بارورسازی ابرها باعث سیل شد؟

    بازه زمانی اثر‌گذاری بارورسازی ابرها فقط چند ساعت است. این اقدام حدود یک تا 3 ساعت اثر بخشی دارد. موادی که در ابر تزریق می‌کنیم اثر کوتاه مدت دارد و فضایی هم که این عملیات می‌تواند پوشش دهد محدود است و در قالب همین ظرف می‌گنجد