2020/04/04
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
جنایت خانوادگی
 • آزادی نوعروسی که مادرشوهرش را کشت

  آزادی نوعروسی که مادرشوهرش را کشت

  این زن از سوی اولیای دم بخشیده شد تا شب عید را نزد مادرش باشد.
 • مهلت دوباره به مردی که زن و کودک 2 ماهه‌اش را کشت

  مهلت دوباره به مردی که زن و کودک 2 ماهه‌اش را کشت

  متهم 11 سال قبل مرتکب این جنایت خانوادگی شده بود.
 • جزئیات ٥ قتل‌عام خانوادگی

  جزئیات ٥ قتل‌عام خانوادگی

  هولناک‌ترین پرونده‌های جنایی سال 98 را بخوانید:
 • پسر شیشه‌ای پد‌‌رش را كشت

  پسر شیشه‌ای پد‌‌رش را كشت

  متهم مد‌‌‌عی شد‌‌‌ که به د‌‌‌لیل مصرف شیشه د‌‌‌ر شرایط عاد‌‌‌ی نبود‌‌‌ه و د‌‌‌ستش به خون آلود‌‌‌ه شد‌‌‌ه است.
 • 2 بار قصاص برای قاتل پدر و مادر

  2 بار قصاص برای قاتل پدر و مادر

  متهم به‌دلیل اعتیاد به مواد مخدر با خانواده خود درگیری داشت و در نهایت دست به جنایت زد.
 • خودکشی پسر جوان بعد از کشتن 3 عضو خانواده

  خودکشی پسر جوان بعد از کشتن 3 عضو خانواده

  این پسر با خانواده خود اختلافاتی داشت و به همین دلیل دست به جنایت مسلحانه زد.
 • دستگیری جوانی که برادر بزرگش را کشت

  دستگیری جوانی که برادر بزرگش را کشت

  متهم: وقتی وارد خانه شدم برادرم با چاقو به سمتم حمله کرد که با صندلی از خودم دفاع کردم و با صندلی آشپزخانه یک ضربه به دست بردارم زدم که...
 • شوهرکشی با همدستی پسرخاله

  شوهرکشی با همدستی پسرخاله

  این زن بعد از دستگیری در تجسس های قضایی و پلیسی ادعا می کند دستور قتل شوهرش را به پسرخاله اش نداده و هیچ علاقه ای به پسرخاله رمال خود نداشته است.
 • قتل هولناک زن توسط پسر معتاد

  قتل هولناک زن توسط پسر معتاد

  این مرد معتاد 15 سال قبل از قتل مادرش پدر خود را به کام مرگ کشانده بود.
 • شک به همسر دلیل قتل پدرزن

  شک به همسر دلیل قتل پدرزن

  متهم به قتل بعد از این‌که نسبت به همسرش دچار سوء ظن شد با پدر او درگیر شد و وی را از پا درآورد.
 • توطئه مرگبار عروس علیه شوهر

  توطئه مرگبار عروس علیه شوهر

  این زن برای کشتن شوهرش از 4 نفر دیگر نیز کمک گرفت.
 • خودکشی مادر بعد از قتل هولناک 2 کود‌‌ک

  خودکشی مادر بعد از قتل هولناک 2 کود‌‌ک

  د‌‌‌ر بررسی ها فاش شد‌‌‌ زمانی که د‌‌‌ختر و پسربچه د‌‌‌ر خواب بود‌‌‌ند‌‌‌ ماد‌‌‌رشان با پیک نیک ضربانی به سر آنها زد‌‌‌ه و هر د‌‌‌و را به قتل رساند‌‌‌ه است. پس از این ماجرا خود‌‌‌ش را خفه کرد‌‌‌ه است.
 • انگیزه عجیب برای قتل خواهر و پدر

  انگیزه عجیب برای قتل خواهر و پدر

  پسرجوان به خاطر تماشای تلویزیون با خواهرش درگیر شد و بعد از به قتل رساندن او و برای مشخص نشدن راز این جنایت پدرش را هم به قتل رساند.
 • دستور قتل زن مطلقه از داخل زندان

  دستور قتل زن مطلقه از داخل زندان

  پسر جوان عمه‌اش را به قتل رساند و قصد داشت دختر عمه‌اش را نیز بکشد اما دختر جوان زنده ماند.
 • قصاص برای قاتل مادرزن

  قصاص برای قاتل مادرزن

  متهم مردی 24 ساله است که مادر زن 39 ساله خودش را به قتل رساند و سعی کرد وانمود کند این زن قربانی یک سرقت شده است.
 • رهایی مرد همسرکش از اعدام

  رهایی مرد همسرکش از اعدام

  این مرد همسرکش با پرداخت دیه به عمویش توانست از قصاص رهایی یابد و به زندگی برگردد.
 • همسرکشی با تبر

  همسرکشی با تبر

  متهم: نمی‌دانم در یک لحظه چه اتفاقی افتاد که با تبری که برای شکستن چوب از آن استفاده می‌کردم به سمتش رفتم. یک تصمیم آنی ضربه‌ای به او زدم و فوت کرد.
 • اعتراف به همسرکشی با سیانور

  اعتراف به همسرکشی با سیانور

  متهم: شب حادثه وقتی همسرم لیوان را روی اپن گذاشت و رفت مسواک بزند من قرص را پودر کردم و در محلول او ریختم.
 • قتل برادرزن به دلیل کینه قدیمی

  قتل برادرزن به دلیل کینه قدیمی

  متهم: به د‌‌‌‌‌‌لیل اختلافات قبلی که با برادرزنم د‌‌‌‌‌‌اشتم نقشه جنایت را طراحی و د‌‌‌‌‌‌ر یک زمان مناسب اجرا کرد‌‌‌‌‌‌م.
 • قتل همسر و مادر توسط مرد شیشه‌ای

  قتل همسر و مادر توسط مرد شیشه‌ای

  متهم بعد از شلیک مرگبار به همسر و مادر خود فرار کرد.