2023/10/03
۱۴۰۲ سه شنبه ۱۱ مهر
برندسازی، توجه به نیازهای جامعه، حفظ محیط‌زیست و انجام مسولیت‌های اجتماعی
ضروریات پیشرفت از نگاه فرزانه شرفبافی، سرپرست جدید ایران‌ایر:

برندسازی، توجه به نیازهای جامعه، حفظ محیط‌زیست و انجام مسولیت‌های اجتماعی

نخستین زن ایرانی فارغ‌التحصیل مقطع دکترای هوا فضا است و حالا با حکم عباس آخوندی، وزیر راه، به‌عنوان سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب شده است.

دوات آنلایننخستین زن ایرانی فارغ‌التحصیل مقطع دکترای هوا فضا است و حالا با حکم عباس آخوندی، وزیر راه، به‌عنوان سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب شده است.

فرزانه شرفبافی از برنامه‌هایی حرف می‌زند که در صورت اجرا، اتفاقات خوبی را به دنبال خواهد داشت. به عقیده او، گروهی بر اساس منافع فردی، اهداف توسعه‌ای صنعت را ترسیم می‌کنند و اگر ذره‌ای از آن مسیر انحرافی رخ دهد فریاد وامصیبتا سر می‌دهند.

شرفبافی در گفت‌و‌گو با دوات درباره معیارهای تعالی یک شرکت هواپیمایی گفت: لازم است در ابتدا تعیین شود که یک شرکت هواپیمایی موفق چگونه شرکتی است و وضعیت مطلوب برای شرکت مورد نظر چیست تا بعد از آن وضعیت موجود با وضعیت مطلوب مقایسه شود و راهکارهای بهبود و شاخصه‌های موفقیت تعیین شوند.

سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران افزود: در این مرحله است که مشخص می‌شود چه فعالیت‌هایی از مدیریت ارشد انتظار می‌رود و چه قابلیت‌های فردی و ویژگی‌های اجتماعی باید در فرد اصلح تجمیع شود تا به اهداف بهبود و تعالی سازمانی نزدیک‌تر شد. تا ندانیم به کجا می‌رویم، هر مسیری به گمراهی است.

ایمنی و امنیت رکن اصلی فعالیت‌های هواپیمایی

او با بیان اینکه باید به این موضوع یپردازیم که یک شرکت هواپیمایی موفق چگونه شرکتی است و چه شاخصه‌هایی برای سنجش رشد آن در نظر گرفته می‌شود، اظهار کرد: وظیفه ذاتی یک شرکت هواپیمایی حمل بار و پست و مسافر به‌طریق ایمن است. یعنی ایمنی و امنیت رکن اصلی فعالیت‌های هواپیمایی است. رعایت قوانین و تطابق با استانداردها، جزو الزامات نهفته عملیات هوانوردی است. از سوی دیگر رضایتمندی مشتریان، ارتقای کیفیت خدمات و نوآوری در ارایه خدمات از شروط لازم سود آوری و تداوم فعالیت وبقای سازمانی است. بهره وری بالا در عملکرد و انعطاف در مقابل تغییرات سریع بازار حمل و نقل هوایی از دیگر شروط ماندگاری است. برند سازی و توجه به نیازهای جامعه ، حفظ محیط زیست و انجام مسولیت های اجتماعی نیز از دیگر جنبه های تعالی سازمانی است.

شرفبافی در ادامه افزود: در بسیاری از مراجع بین‌المللی، شرکت‌های هواپیمایی بر اساس خروجی‌های عملکرد سالانه و معیارهای مالی و اقتصادی رتبه‌بندی می‌شوند، به‌طور مثال رتبه شرکت‌ها از منظر درآمد سالانه و یا مسافر کیلومتر حمل شده و حتی گاهی معیار ترازنامه‌ای نسبت بدهی به دارایی اعلام می‌شود. (WATS)

رتبه‌بندی از منظر مسافران

او درباره مشتری‌مداری شرکت‌های هواپیمایی نیز گفت: در بعضی از رتبه‌بندی‌ها، کیفیت خدمات ارایه‌شده در پروازها از منظر مسافران سنجیده می‌شود و برای هر سرویسی بهترین شرکت هواپیمایی انتخاب می‌شود، ولی هیچ‌یک از موارد فوق موفقیت یک شرکت را اندازه نمی‌گیرد.

سرپرست ایران ایر اظهار کرد: بر اساس شناختی که از صنعت حمل و نقل هوایی دنیا موجود است و براساس معیارهای تعالی سازمان‌های بزرگ به نظر می‌رسد چهار حوزه کلیدی در موفقیت یک شرکت هواپیمایی باید مورد مطالعه قرار گیرد: اول، تطابق با الزامات قانونی، استانداردهای ملی و بین المللی حمل و نقل هوایی، دوم، بهره وری منابع اعم از منابع انسانی، مالی و اطلاعاتی، سوم، ارتقای رضایتمندی مسافرین، مشتریان، کارکنان و سایر ذی‌نفعان و چهارم نوآوری و تعالی مستمر سازمانی.

به گفته او، هریک از این حوزه‌ها دارای زیر شاخه‌های متعددی هستند که به‌طور نمونه در حوزه تطابق با استانداردها و قوانین پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت ایمنی، امنیت و ریسک و در نتیجه داشتن حداقل سوانح و حوادث و یا کمترین تاخیرات پروازی از معیارهای اندازه‌گیری آن است.

معیارهای موفقیت

شرفبافی افزود: چهارده معیار مجزا که زیر گروه چهار حوزه فوق هستند، معیارهای موفقیت یک شرکت هواپیمایی در دنیا به شمار می‌آید:

۱_ ایمنی، امنیت و کیفیت خدمات آن شرکت در حد مطلوب جهانی باشد.

۲_ رضایتمندی مسافرین، مشتریان و ذینفعان آن شرکت در حد مطلوب جهانی باشد.

۳_ بهره وری عملکردی شرکت چه از منظر بازدهی(نسبت ستاده به داده) و چه از منظر دستیابی به اهداف (اثربخشی) بالا باشد.

۴_ ریسک های عملیاتی و اجرایی شرکت در حد قابل پذیرش باشد و مخاطرات و تهدیدات مانع انجام مستمر عملیات نشود.

۵_ نگرش فرآیندی و سیستمی در همه اجزا و عملیات شرکت وجود داشته باشد تا خروجی فرآیندهای شرکت با کیفیت ثابت و قابل پیش بینی و مدیریت باشند.

۶_ اهداف کلان، استراتژی ها، برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت شرکت تدوین شده و برای کلیه کارکنان شرکت قابل فهم و دستیابی باشد.

۷_ دلبستگی شغلی کارکنان بالا و برنامه های توسعه منابع انسانی تدوین شده و قابل اجرا باشد.

۸_ نمواردهای حاصل از عملکرد، شرکت رشد مثبت و تعالی  نشان دهد. بهبود مستمر در همه ابعاد عملکردی شرکت  هدفگذاری شده و اندازه گیری شود.

۹_ نوآوری و خلاقیت در ارایه خدمات در سازمان نهادینه شده باشد.

۱۰_ فرهنگ سازمانی در سطح فرهنگ مولد Generative Cultureو یا فرهنگ سطح بین المللی باشد.

۱۱_ شرکت مسولیت های اجتماعی خود را به درستی ایفا نماید. در هر زمینه ای برای کمک به جامعه مشتاق باشد.

۱۲_ مسافرین کثیر السفر و یا دلبسته به شرکت آمار فزاینده ای نشان دهد.

۱۳_ ارزش برند شرکت رشد نشان دهد.

۱۴_ حافظ منافع ملی، نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزش های والای انسانی باشد.

سرپرست جدید ایران ایر تاکید کرد: در نهایت لازم است گفته شود، تعریف موفقیت از منظر هر ناظر بر مبنای میزان شناخت آن از منظر متفاوت است. بعضی از افراد موفقیت سازمان را زمانی محرز می‌دانند که سازمان زمینه‌ساز موفقیت فردی آنها شده باشد. بعضی دیگر در مقابل دستیابی به منافع ملی، منافع فردی را به مسلخ کشیده اند.

او معتقد است: در صنعت حمل و نقل هوایی کشور گروهی بر اساس منافع فردی، اهداف توسعه‌ای صنعت را ترسیم می‌کنند و اگر ذره‌ای از آن مسیر انحرافی رخ دهد فریاد وامصیبتا سر می‌دهند. بعضی دیگر بدون چشم‌داشتی به دنبال یک خدا بیامرزی، برای صنعت فدا‌کاری می‌کنند و از هیچ کاری برای خدمت به خلق کوتاه نمی‌آیند و گاهی حتی صدایشان به گوش هیچ تصمیم‌گیری هم نمی‌رسد.

شرفبافی افزود: حال اگر هستند اینگونه افراد، بیایند با هم شاخصه‌ها و معیارهای موفقیت در صنعت هوانوردی را بنویسیم تا در آینده نه چندان دور فرزندانمان حسرت سهم بازار هوایی در منطقه را نخورند و برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ یعنی بهترین در منطقه، حداقل قدمی برداریم.

 

پیشنهادات ما
کلید واژه
دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.