2021/04/21
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
تعرض به زنان
  • حرف های هولناک عامل آزار شیطانی زنان

    حرف های هولناک عامل آزار شیطانی زنان

    متهم می گوید به خاطر ندارد چند زن را آزار داده است.
  • بازگشت مرد شیطان صفت به میز محاکمه

    بازگشت مرد شیطان صفت به میز محاکمه

    آن مرد پیچ گوشتی را روی پهلویم گذاشت و گفت کلیه‌ام را سوراخ می‌کند. می‌خواستم با پلیس تماس بگیرم، اما او دوباره تهدید کرد که این بار با چاقو مرا نابینا می‌کند. به هر حال توانستم از دست او فرار کنم و به پلیس خبر دهم.