2021/11/27
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
برنج شفته
  • اگر برنج شفته و خمیر شد چه کار کنیم

    اگر برنج شفته و خمیر شد چه کار کنیم

    اگر برنج شما شفته شد اصلا نگران نباشید با همین برنج خمیر هم خیلی کارها می توانید انجام بدهید و گزینه های زیادی دارید.
  • اگر برنج شفته شد چه کنیم

    اگر برنج شفته شد چه کنیم

    برای این که برنج شفته را نجات بدهید ترفندهای ساده ای وجود دارد.