2022/08/14
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
پزشکی قانونی
  • آنها که فیش نجومی ندارند

    آنها که فیش نجومی ندارند

    فردا روز پزشک است. اما خیلی از ما با شنیدن نام پزشکان به یاد فیش‌های حقوق چند صد میلیونی می‌افتیم. یاد مرگ عباس کیارستمی و انواع خطا و بی‌تعهدی هایی که درچندساله اخیر زیاد درباره آنها شنیده‌ایم. واقعیت این است که در چند ساله اخیر تصور منفی‌ای فراوانی از جامعه پزشکی در جامعه شکل گرفته است.
  • احتمال واردات جنازه برای تشریح

    احتمال واردات جنازه برای تشریح

    در حال حاضر بحث کمبود جسد برای دانشگاه‌های علوم پزشکی پابرجاست و متناسب با این مسئله موضوع وارد کردن جسد از خارج از کشور مطرح شده است