2019/12/13
۱۳۹۸ جمعه ۲۲ آذر
قتل زن و شوهر
  • راز قتل زن و شوهر میانسال در هاله‌ای از ابهام

    راز قتل زن و شوهر میانسال در هاله‌ای از ابهام

    د‌‌‌ر بررسی های انجام شد‌‌‌ه از اجساد‌‌‌ آثار اصابت جسم سخت به ناحیه سر و پیشانی قربانیان مشاهد‌‌‌ه می شد‌‌‌. از این رو احتمال اینکه این د‌‌‌و نفر غافلگیر شد‌‌‌ه باشند‌‌‌ وجود‌‌‌ د‌‌‌اشت.