2023/09/27
۱۴۰۲ چهارشنبه ۵ مهر
عذرخواهی
  • چگونه بابت اشتباه خود از دیگران عذرخواهی کنیم

    چگونه بابت اشتباه خود از دیگران عذرخواهی کنیم

    معذرت خواهی کردن روش و اصول خاص خودش را دارد که یک روان شناس در این مطلب به بررسی آن پرداخته است.
  • راه و روش درست عذرخواهی کردن

    راه و روش درست عذرخواهی کردن

    واضح و صریح بگویید كه برای كدام رفتار و اشتباه‌تان می‌خواهید دلجویی كنید. همان اشتباهی كه قلبا پذیرفته اید و باعث دلخوری طرف مقابل شما شده است را نام ببرید.