2022/01/28
۱۴۰۰ جمعه ۸ بهمن
نقش رامین کشمیری سریال سرجوخه
  • رامین کشمیری سریال سرجوخه از زبان قربانی نجفی

    رامین کشمیری سریال سرجوخه از زبان قربانی نجفی

    نقش‌های خاکستری برایم جذاب است و نقش «رامین کشمیری» هم خاکستری است. نقش منفی، مثبت، سیاه و سفید وجود ندارد، چون تمامی آدم‌ها خاکستری و مجموعه‌ای از این‌ها هستند.