2023/12/04
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ آذر
عروس کینه جو
  • عروس عکس خصوصی مادرشوهر را منتشر کرد

    عروس عکس خصوصی مادرشوهر را منتشر کرد

    متهم در بازجویی اولیه به جرم خود اعتراف کرد و انگیزه خود را از این کار اختلافات قبلی با مادر شوهرش و انتقامجویی عنوان کرد.