2021/04/21
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
بیمار روانی
  • پسر بیمار مادرش را به قتل رساند

    پسر بیمار مادرش را به قتل رساند

    متهم: مادرم را آن شب شبیه جن دیدم و فکر کردم جن است که با او درگیر شدم.
  • مرد روانی همسرش را کشت

    مرد روانی همسرش را کشت

    مرد جوان مدعی شد که شب خواب بوده و با صدای مار از خواب بیدار شده است. زمانی که به پذیرایی رفته مارها را روی سر و گردن همسرش دیده و ...