2022/08/14
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
بدهی‌های شهرداری
  • بدهی شهرداری تهرای بیش از 45 هزار میلیارد تومان است

    بدهی شهرداری تهرای بیش از 45 هزار میلیارد تومان است

    این یک واقعیت است که شهرداری تهران پروژه‌های باقیمانده دارد که باید تکمیل شود. بر همین اساس اعلام می‌کنم که مجموع بدهی شهرداری تهران با جمع پروژه‌های باقیمانده بیش از 45 هزار میلیارد تومان است.
  • ابهام در بدهی‌های شهرداری تهران

    ابهام در بدهی‌های شهرداری تهران

    شورای شهر پنجم بعد از روی کار آمدن باید گزارش شفافی از وضعیت درآمدی و هزینه‌های شهرداری را ارایه کنند تا تکلیف 16 هزار میلیارد یا 60 هزار میلیارد بدهی شهرداری مشخص شود. شورای شهر باید بررسی کند که این میزان بدهی بر چه اساسی و با چه رویکردی ایجاد شده است.