2022/07/04
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
ترک اجباری
  • ترک اجباری و زندان، چرخه اعتیاد را قطع می‌کند؟

    ترک اجباری و زندان، چرخه اعتیاد را قطع می‌کند؟

    بازپروری موفق با ایجاد شغل محقق می‌شود و به طور قطع بدون ایجاد شغل، تلاش‌ها در جهت ترک اعتیاد نتیجه بخش نخواهد بود، بنابراین عمده عامل جلوگیری از برگشت افراد به مواد مخدر ایجاد اشتغال بوده و تا به این موضوع توجه نشود توفیقی در ترک اعتیاد حاصل نمی شود.