2022/01/27
۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
حقوق کودکان
  • هنوز نسبت به حقوق کودک، بیگانه هستیم

    هنوز نسبت به حقوق کودک، بیگانه هستیم

    الوندی با اشاره به این که در حمایت از حقوق کودکان نباید از کودکان روستایی غفلت شود، گفت: در برخی استان‌ها شاهد تبعیض کودکان در توزیع امکانات، عدالت آموزشی و تبعیض جنسیتی هستیم و این مسائلی است که در برخی استان‌ها، حقوق کودکان را تضییع می‌کند
  • جایگاه حقوقی برای «شهادت» کودک

    جایگاه حقوقی برای «شهادت» کودک

    برخورد قضایی نباید به‌عنوان تنها راه درمان و حمایت از کودکان در مقابل آسیب‌ها در نظر گرفته شود؛ چراکه بازدهی مناسب و بازدارندگی کافی ندارد، از این رو در این لایحه هم تنها به دنبال اعمال مجازات قانونی و کیفری نیستیم. در موضوع پیشگیری، راهکارهای جلوگیری از آسیب و حمایت قبل و بعد از آسیب و رویکردهای آموزشی و حمایتی، مورد توجه قرار گرفته است.