2020/06/07
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ خرداد
مرد هوسران
  • دام زن شیطانی برای مرد هوسران

    دام زن شیطانی برای مرد هوسران

    راننده با راهنمایی های زن حیله گر قدم به قدم به مقصد نزدیک می شود تا این که جلوی یک اتاق نگهبانی توقف می کند تا در خیالش ساعتی را در رکاب هوس خوش بگذراند.
  • خودکشی دختر به‌علت هوسرانی پدر

    خودکشی دختر به‌علت هوسرانی پدر

    من که از دیدن این صحنه به شدت ناراحت شده بودم کنترلم را از دست دادم و با یک تصمیم احمقانه تعدادی قرص خوردم تا خودکشی کنم.