2019/07/23
۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد
نگرانی
  • اگر زیاد احساس نگرانی می‌کنید، بخوانید

    اگر زیاد احساس نگرانی می‌کنید، بخوانید

    نگرانی به شما می‌گوید که موقعیت جدی و خطرناکی در پیش است و این را در ذهن شما برجسته می‌کند تا کاری بکنید.اگر ما هرگز نگران آینده نباشیم، خودمان را در معرض خطر و ریسکی جدی قرار خواهیم داد.
  • چرا همیشه نگران هستیم و راه چاره چیست؟

    چرا همیشه نگران هستیم و راه چاره چیست؟

    منظور از رفتار‌های ایمنی بخش، کار‌هایی است که به طور موقت، موجب احساس آرامش و امنیت می‌شود؛ مانند گذاشتن دست روی میز هنگام سخنرانی به علت اینکه دیگران متوجه لرزش دستتان نشوند.