2023/09/27
۱۴۰۲ چهارشنبه ۵ مهر
آتشفشان
  • فیلمی شگفت انگیز از فوران آتشفشان

    فیلمی شگفت انگیز از فوران آتشفشان

    در این فیلم شاهد فوران آتشفشان از بالا هستیم.
  • آیا آتشفشان دماوند فوران می‌کند؟

    آیا آتشفشان دماوند فوران می‌کند؟

    عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین با بیان اینکه بسته به اینکه آتشفشان دماوند در چه فصلی فعال شود، منطقه‌ای را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: بر اساس مطالعات جهانی احتمال فعالیت انفجاری آتشفشان دماوند در آینده وجود دارد.