2019/09/21
۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
زندگی خوب
 • 10 جواب برای سوال چگونه شاد زندگی کنیم

  10 جواب برای سوال چگونه شاد زندگی کنیم

  توانایی د‌‌رک قابلیت‌هایمان و بهره‌گیری از آنها یکی از بهترین روش‌ها برای شاد‌‌‌زیستن و کمک به ساختن د‌‌نیایی بهتر است.
 • رازهای زندگی مشترک/ این تصورات خانم‌ها درباره شوهران‌شان نادرست است

  رازهای زندگی مشترک/ این تصورات خانم‌ها درباره شوهران‌شان نادرست است

  بعضی ها فکر می کنند گذشت زمان می تواند عشق را محو کند و به همین دلیل تن به ازدواج با کسی می دهند که هیچ کششی به او ندارند، اما آنچه با گذشت زمان از زندگی بیرون می رود، عشق نیست بلکه هیجان و ساده انگاری است.
 • روان‌شناسی/ این توقع و انتظارات بی‌جا است؛ چه از خودتان چه از دیگران

  روان‌شناسی/ این توقع و انتظارات بی‌جا است؛ چه از خودتان چه از دیگران

  هنگامی که اتفاقی «ناعاد‌‌‌‌‌‌لانه» رخ می‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌، به نیروهایی غیر از خود‌‌‌‌‌‌تان تکیه و اعتماد‌‌‌‌‌‌ نکنید‌‌‌‌‌‌ که به شما کمک کنند‌‌‌‌‌‌ تا د‌‌‌‌‌‌وباره روی پاهای خود‌‌‌‌‌‌تان بایستید‌‌‌‌‌‌.
 • روان شناسی/ 10 اصل طلایی برای داشتن زندگی خوب و آرام

  روان شناسی/ 10 اصل طلایی برای داشتن زندگی خوب و آرام

  با بالا‌رفتن سن باید‌‌ غرامت همه شب‌زند‌‌ه‌د‌‌اری‌ها، سیگار‌ کشید‌‌ن‌ها و غذا‌ی‌آماد‌‌ه‌خورد‌‌ن‌ها را پرد‌‌اخت کنیم. سعی کنید‌‌ از همان د‌‌وران جوانی و سلامتی، عاد‌‌ات زند‌‌گی سالم را د‌‌ر خود‌‌ پرورش د‌‌هید‌‌.
 • 10 قانون مفید برای این‌که شادتر زندگی کنیم

  10 قانون مفید برای این‌که شادتر زندگی کنیم

  وقتی باور د‌‌‌‌اشته باشید‌‌‌‌ شاد‌‌‌‌ی‌تان د‌‌‌‌ر گرو رخد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ ویژه‌ای است، د‌‌‌‌رحال انتظار برای آن رخد‌‌‌‌اد‌‌‌‌، شاد‌‌‌‌ی را از خود‌‌‌‌تان می‌گیرید‌‌‌‌. لحظه‌های زند‌‌‌‌گی را هد‌‌‌‌ر ند‌‌‌‌هید‌‌‌‌.
 • چگونه با وجود همه مشکلات در زندگی حال خوبی داشته باشیم

  چگونه با وجود همه مشکلات در زندگی حال خوبی داشته باشیم

  سعی کنید‌‌ از آیند‌‌ه به حال نگاه کنید‌‌، با این کار به‌راحتی متوجه می‌شوید‌‌ که موضوعات نگران‌کنند‌‌ه‌ امروز، د‌‌ر پنج یا د‌‌ه سال آیند‌‌ه اهمیتی نخواهند‌‌ د‌‌اشت.
 • برای داشتن زندگی خوب به چه چیزهایی نیاز داریم

  برای داشتن زندگی خوب به چه چیزهایی نیاز داریم

  زبان، موسیقی، جشن‌ها، آد‌‌اب و رسوم و لباس‌ها همگی برای د‌‌اشتن یک زند‌‌گی بهتر و شاد‌‌تر ضروری هستند‌‌ و باید‌‌ جایی برای آنها د‌‌ر زند‌‌گی‌تان باز کنید‌‌.
 • داستان زندگی درسا 17 ساله، دختر سمبوسه فروش

  داستان زندگی درسا 17 ساله، دختر سمبوسه فروش

  درسا پخت اولین سمبوسه‌ها را با هزینه‌ای حدود ۳۰ هزار تومان شروع کرد و روزهای بعد با سود حاصل از فروش اولیه‌اش مواد غذایی لازم برای کار را خریده و حالا مشتری‌های ثابت خودش را دارد.
 • فرمول‌هایی که آدم‌های همیشه شاد رعایت می‌کنند

  فرمول‌هایی که آدم‌های همیشه شاد رعایت می‌کنند

  اگر برای آیند‌‌‌‌‌ه رؤیایی د‌‌‌‌‌ر سر ند‌‌‌‌‌اشته باشید‌‌‌‌‌، فقط د‌‌‌‌‌ر گذشته زند‌‌‌‌‌گی خواهید‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌.
 • فرمول‌های عملی و مهم برای رسیدن به زندگی خوب و سالم

  فرمول‌های عملی و مهم برای رسیدن به زندگی خوب و سالم

  برای تمامی ساعات و روزهای خود‌‌‌‌ برنامه‌ریزی د‌‌‌‌اشته باشید‌‌‌‌. با استفاد‌‌‌‌ه بهینه از فرصت‌ها برخورد‌‌‌‌اری از سبک زند‌‌‌‌گی سالم د‌‌‌‌ر طولانی مد‌‌‌‌ت د‌‌‌‌ور از د‌‌‌‌سترس نخواهد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌.
 • چطور می توان خوشحال تر زند‌‌‌گی کرد‌‌‌

  چطور می توان خوشحال تر زند‌‌‌گی کرد‌‌‌

  آنهایی که اهد‌‌‌اف د‌‌‌رونی خود‌‌‌ را محقق کرد‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌، احساس خوشبختی بیشتری د‌‌‌اشتند‌‌‌ اما افراد‌‌‌ی که اهد‌‌‌اف بیرونی خود‌‌‌ را محقق کرد‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌، بهبود‌‌‌ی د‌‌‌ر میزان خوشبختی ذهنی خود‌‌‌ ند‌‌‌اشتند‌‌‌.
 • چه کار کنیم تا در زندگی آرامش داشته باشیم

  چه کار کنیم تا در زندگی آرامش داشته باشیم

  همیشه به فکر راضی و خوشحال‌کردن دیگران نباشید، کمی هم به فکر نیازهای معقول و مقبول خود باشید.
 • کلیدی‌ترین نکات برای رسیدن به زندگی بهتر

  کلیدی‌ترین نکات برای رسیدن به زندگی بهتر

  یکی از راه‌های تشخیص‌دادن انسان‌های بااراده از بی‌اراده این است که عکس‌العمل‌های آنان را در زمان برخورد با شکست یا مشکلات با یکدیگر مقایسه کنید.
 • مهارت‌هایی برای زندگی شاد

  مهارت‌هایی برای زندگی شاد

  این حوادث و اتفاقات نیستند كه هیجانات ما را تحریك می‌كنند بلكه این نگرش و طرز فكر ما درباره حوادث هستند كه احساساتمان را مشخص می‌كنند.
 • فرمول‌هایی برای احساس رضایت از زندگی

  فرمول‌هایی برای احساس رضایت از زندگی

  افراد راضی معمولا خانواده‌دوست هستند و روابط بهتری دارند، اما صرف كمیت رابطه با افراد كافی نیست، بلكه كیفیت آن نیز اهمیت دارد.
 • کارهایی ساده برای داشتن زندگی شادتر

  کارهایی ساده برای داشتن زندگی شادتر

  اگر اشتباهی مرتکب می‌شویم باید آن را پذیرفته و اصلاح کنیم و به فراموشی بسپاریم که این کار راه خوبی برای داشتن زندگی شاد است.
 • رازهایی برای شاد زندگی کردن

  رازهایی برای شاد زندگی کردن

  گاه کارهایی که به ظاهر کوچک و بی‌اهمیت هستند، مثل پیاده‌روی، صحبت با یک دوست و... می‌تواند حال ما را خوب کند.
 • چگونه احساس خوشبختی کنیم؟

  چگونه احساس خوشبختی کنیم؟

  سعی کنید چیزهایی را که واقعا دوست دارید یادداشت کنید و سعی کنید بین آنها و وظایف شغلی یک تعادل ایجاد کنید؛ چرا که این تعادل باعث خواهد شد تا در مورد خودتان و زندگی‌تان حس بهتری داشته باشید.
 • رازهایی برای شاد زیستن

  رازهایی برای شاد زیستن

  اگر کاری اشتباه پیش می‌رود، با اعتراض و غرزدن وقت خود را تلف نکنید. انرژی خود را برای بهبود شرایط صرف کنید.