2019/06/18
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ خرداد
ارثیه
 • سهم ارث زن بعد از مرگ شوهر چقدر است؟

  سهم ارث زن بعد از مرگ شوهر چقدر است؟

  براساس ماده 861 قانون مدني زن پس از مرگ همسرش ارث مي‌برد به شرط اين كه در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اما ماده 880 قانون مدني مي‌گويد: «اگر زن كه وارث شوهر است و او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث نخواهد برد.»
 • اجیرکردن2آدمکش برای قتل برادر

  اجیرکردن2آدمکش برای قتل برادر

  مردی که به خاطر اختلاف برسر ارثیه پدری دو مرد قوی هیکل را برای قتل برادرش اجیر کرده بود با رسیدن خواهرش در اجرای نقشه اش ناکام ماند.
 • سهم ارث زن از شوهر چقدر است؟

  سهم ارث زن از شوهر چقدر است؟

  زن پس از مرگ همسرش ارث مي‌برد به شرط اين كه در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد.
 • خواهر و برادر در چه شرایطی از متوفی ارث می‌برند؟

  خواهر و برادر در چه شرایطی از متوفی ارث می‌برند؟

  اگر می‌خواهید بدانید خواهر و برادر در چه شرایطی از متوفی ارث می‌برند، توضیحات وکیل‌آنلاین میزان را بخوانید:
 • پدر نمی‌تواند فرزند را از ارث محروم کند

  پدر نمی‌تواند فرزند را از ارث محروم کند

  امكان محروميت یکی یا چند نفر از وراث از ارث در زمان حيات نسبت به بخشي از أموال يا تمام آن ممكن نبوده و به موجب قانون بر آن اثري مترتب نخواهد بود