2021/09/27
۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر
زنگنه
  • کسی حاضر نیست خانه ۱۰۰ میلیاردی زنجانی را بخرد

    کسی حاضر نیست خانه ۱۰۰ میلیاردی زنجانی را بخرد

    رقمی که در حکم اولیه بابک زنجانی حدود ٢ میلیارد دلار آمده با آنچه نظر وزارت نفت بوده متفاوت است و وزارت نفت آن را تکمیل می‌کند، چرا که از نظر وزارت نفت این بدهی حدود ۴ میلیارد دلار با احتساب خسارت بوده که حدود ٢.٧ میلیارد دلار اصل بدهی است.