2022/08/18
۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
فیلم پوست
  • نقد فیلم پوست؛ یک ترسناک موفق

    نقد فیلم پوست؛ یک ترسناک موفق

    فیلم پوست چه ویژگی هایی دارد؟ دلایل موفقیت این فیلم چیست و چگونه توانسته بدون داشتن ستاره مورد توجه قرار بگیرد؟