2022/01/28
۱۴۰۰ جمعه ۸ بهمن
زن و شوهر قاتل
  • زن و شوهر قاتل اعدام شدند

    زن و شوهر قاتل اعدام شدند

    هرچند مرد جنایتکار مدعی شد ارتباط نامتعارفی بین همسرش و دو مقتول وجود داشته اما هیچ دلیلی مبنی بر صحت این ادعا در تحقیقات قضایی کشف نشد.
  • همدستی شوم زن و شوهر برای ارتکاب جنایت

    همدستی شوم زن و شوهر برای ارتکاب جنایت

    انگیزه زن و شوهرها از همدستی با هم در ارتکاب قتل چیست؟ چند پرونده در این مطلب مرور شده است.