2021/10/15
۱۴۰۰ جمعه ۲۳ مهر
سرقت از خانه پدر
  • سرقت از خانه پدر با نقشه شوهر

    سرقت از خانه پدر با نقشه شوهر

    پدر و مادرم که فهمیده بودند سرقت ها را من انجام داده ام از من خواستند حقیقت ماجرا را بازگو کنم اما دست بالا را گرفتم و در حالی که اشک تمساح می ریختم، مدعی شدم به من تهمت می زنند.