2021/06/19
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
قاتلان اجاره ای
  • پرداخت 10 میلیون تومان برای قتل شوهر

    پرداخت 10 میلیون تومان برای قتل شوهر

    از روزی که همسرم با زن دیگری ازدواج کرد و روی سر من هوو آورد دیگر از عشق و علاقه ام به او کاسته شد و اختلافات خانوادگی ما شکل گرفت تا این که ...