2021/06/14
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
سلفی مرگبار
  • عکس سلفی جان دختر 16 ساله را گرفت

    عکس سلفی جان دختر 16 ساله را گرفت

    فاطمه به شدت ترسیده بود و دست و پا می زد و به خاطر وحشت، ابتدا سکته کرد و بعد بر اثر سکته دچار خفگی در آب شده و جانش را از دست داد.