2021/06/19
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
محرم نویدکیا
  • چرا محمود فکری از نویدکیا شکست خورد

    چرا محمود فکری از نویدکیا شکست خورد

    بدشانسی، وجود رقیب و... عوامل مهمی در زندگی خانوادگی، شغلی و تحصیلی ما هستند اما در نهایت عامل نهایی خود ما هستیم؛ این است فرق فکری با نویدکیا