2021/02/25
۱۳۹۹ پنج شنبه ۷ اسفند
علیرضا واحدی نیکبخت
  • واحدی نیکبخت: فکری تحت فشار است

    واحدی نیکبخت: فکری تحت فشار است

    واقعا خنده‌دار است تیمی که در صدر جدول قرار دارد، بخواهند این صحبت‌ها را مطرح کنند که به سرمربی‌اش اولتیماتوم داده‌اند. این هم از همان اتفاقات مضحکی است که فقط در فوتبال ایران پیدا می‌شود.