2021/10/16
۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
گور دسته جمعی
  • کشف اجساد قربانیان جن گیری در گور دسته جمعی

    کشف اجساد قربانیان جن گیری در گور دسته جمعی

    دادستان کل پاناما گفته در امکان شناسایی هویت و جنسیت اجساد پیدا شده وجود ندارد. بقایای اجساد پیدا شده به غسالخانه‌ای فرستاده شده تا کارشناسان پزشکی قانونی روی آنها تحقیق کنند.