2020/05/31
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ خرداد
خاش
  • پزشکی در درمانگاه نبود، سمانه در مسیر خاش جان داد

    پزشکی در درمانگاه نبود، سمانه در مسیر خاش جان داد

    عموی دختر 19 ساله می‌گوید: ما دارویی نگرفتیم؛ اینجا داروخانه‌ای هم وجود ندارد، پزشکی هم در بهداری نبود؛ اگر بهداری چنین ادعایی دارد باید نسخه دارویی که تجویز کرده را داشته باشد.