2021/02/26
۱۳۹۹ جمعه ۸ اسفند
بیمه
  • «سلامت» در پیچ مدیریت

    «سلامت» در پیچ مدیریت

    کارت هوشمند سلامت، اجرای راهنماهای بالینی، سیستم ارجاع و پزشک خانواده اصلی‌ترین راهکار برون رفت حوزه درمان از فشار هزینه‌هاست. مواردی که وزارت بهداشت موظف شده تا در چهار ساله دوم دولت با اجرای آنها هزینه‌های طرح تحول سلامت را کنترل کند.
  • مشکل جدید بدهی بیمه‌ها برای هموفیلی‌ها

    مشکل جدید بدهی بیمه‌ها برای هموفیلی‌ها

    هموفیلی‌ها بعضا با خونریزی به مراکز جامع هموفیلی برای ویزیت و دریافت دارو مراجعه می‌کنند و باید در همان جا داروهایشان را دریافت کنند؛ چراکه نمی‌توانند برای دریافت داروی مورد نیازشان به مسیرهای دورتر روند.