2020/06/06
۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
خیابان ولیعصر
  • چنارکشی در ولیعصر

    چنارکشی در ولیعصر

    نام خيابان وليعصر با چنارهاي كهنسالش پيوند خورده است؛ پيوندي ناگسستني كه براي رهگذران اين خيابان يك نوستالژي است.چنارهاي وليعصر نيز مانند صدها نوستالژي ديگر درحال فراموشي و البته نابودي است. از 60 هزار چنار اين خيابان كمتر هفت هزار اصله باقي‌مانده است.
  • شهرداری درباره قطع درختان خیابان ولیعصر توضیح دهد

    شهرداری درباره قطع درختان خیابان ولیعصر توضیح دهد

    باید این موضوع هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود و شهرداری نسبت به قطع درختان خیابان ولیعصر پاسخ شفافی ارایه کند