2022/08/14
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
بولگاکف
  • اثری متفاوت از میخائیل بولگاکف

    اثری متفاوت از میخائیل بولگاکف

    اعتیاد در کنار پیرنگ‌های دیگر مانند بلوغ و تکامل شخصیت نویسنده، پررنگ‌ترین چیزی است که بولگاکف در این داستان‌ها به آن می‌پردازد. آن هم اعتیاد قشری از جامعه که گمان می‌بریم با توجه به آگاهی‌شان از پیامد‌های اعتیاد از چنین آسیبی دورند