2022/12/02
۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
زن فریب خورده
 • خودکشی زن فریب خورده مقابل خانه پسر اغفالگر

  خودکشی زن فریب خورده مقابل خانه پسر اغفالگر

  آن پسر مانند یک شیطان روح و روان دخترم را تسخیر کرد تا این که دخترم به امید ازدواج با او از همسر دومش نیز طلاق گرفت اما ...
 • شوهرم ازدواج با من را انکار می کند

  شوهرم ازدواج با من را انکار می کند

  همسرم ادعا کرد شماره تلفن مرا از یک مرکز خیریه ای گرفته و من و برادرم را تحت حمایت خود قرار داده است. به همین دلیل ماهانه مبالغی را از درآمد شرکت به حساب بانکی من واریز می کرده تا مخارج زندگی را بپردازم.
 • نقشه پلید مرد اغفالگر برای زن مطلقه

  نقشه پلید مرد اغفالگر برای زن مطلقه

  زن جوان بدون تحقیق درباره ادعاهای مرد اغفالگر حرف‎‌های او را باور کرد و به دامش افتاد.
 • زن مطلقه در دام پسر چرب زبان

  زن مطلقه در دام پسر چرب زبان

  زن جوان: حدود یک سال قبل از همسرم طلاق گرفتم تا زندگی جدیدی را آغاز کنم اما...
 • نیت شوم مرد اغفالگر از ازدواج با زن مطلقه

  نیت شوم مرد اغفالگر از ازدواج با زن مطلقه

  وقتی اولین بار ازدواج کردم اعتیاد زندگی من و حمید را نابود کرد، می دانستم طلاق بگیرم زندگی خوبی نخواهم داشت تا این‌که با محمد آشنا شدم اما...
 • حقه سیاه مرد متاهل برای زن مطلقه

  حقه سیاه مرد متاهل برای زن مطلقه

  زن فریب خورده: از همان نگاه و برخورد اول بدجور با چشمان و لحن مودبانه اش مرا فریب داد و بعد از آن بارها نزد من آمد تا به قول خودش با درددل کردن کمی آرام شود.
 • پایان تلخ یک عشق ممنوعه

  پایان تلخ یک عشق ممنوعه

  فهمیدم او برای ثروت پدرم با من ازدواج کرده است و حالا به خاطر نرسیدن به اهدافش قصد دارد مرا از نظر روحی شکنجه بدهد تا حساب بانکی ام را در اختیارش قراربدهم.
 • زن متاهل در تله فریب شیطانی

  زن متاهل در تله فریب شیطانی

  این زن بعد از دعوا با شوهرش به توصیه دوست خود از خانه فرار کرد تا به خواسته‌هایش برسد.