2019/07/23
۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد
بی انگیزگی
  • چگونه بر بی‌انگیزگی غلبه کنیم؟

    چگونه بر بی‌انگیزگی غلبه کنیم؟

    هروقت احساس بی انگیزه بودن کردید، به پاداشی که انتظارتان را می‌کشد فکر کنید. موفقیت‌های کوچک را ارج بنهید تا یادتان بماند که پاداش چندان دور از دسترس نیست. تعیین اهداف غیرمنطقی از دلایل بی انگیزه بودن است