2019/07/23
۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد
انگیزه
  • چرا باید خودتان را تشویق کنید؟

    چرا باید خودتان را تشویق کنید؟

    هرگز خودتان را دست کم نگیرید، پایین نیاورید و شماتت نکنید. چیزی که مهم است فرصت بعدی ست که در اختیار خواهید آورد نه فرصتی که از دست داده‌اید.
  • چگونه بر بی‌انگیزگی غلبه کنیم؟

    چگونه بر بی‌انگیزگی غلبه کنیم؟

    هروقت احساس بی انگیزه بودن کردید، به پاداشی که انتظارتان را می‌کشد فکر کنید. موفقیت‌های کوچک را ارج بنهید تا یادتان بماند که پاداش چندان دور از دسترس نیست. تعیین اهداف غیرمنطقی از دلایل بی انگیزه بودن است