2021/12/04
۱۴۰۰ شنبه ۱۳ آذر
آرتورز زانو
  • با آرتروز زانو چه کنیم

    با آرتروز زانو چه کنیم

    کسانی که در مراحل ابتدایی بیماری آرتروز زانو قرار دارند، می‌توانند با استفاده از یخ به مدت ده دقیقه به اندازه دو یا سه مرتبه در روز درد را کنترل کنند