2022/07/04
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
شهرفروشی
  • در کلان‌شهرها با شهرفروشی مواجه هستیم

    در کلان‌شهرها با شهرفروشی مواجه هستیم

    در نظام اجرایی ساختمان و مدیریت شهری بویژه در کلان شهرها با مقوله ای مهم به نام شهرفروشی مواجه هستیم که بی انظباطی خاص را در مدیریت شهری بوجود آورده است و برای حل آن توجه ویژه به مقوله اخلاق مهندسی و مسئولیت اجتماعی راه گشاست