2021/09/23
۱۴۰۰ پنج شنبه ۱ مهر
کودتا
  • عموم مردم آشنایی چندانی با مصدق نداشتند

    عموم مردم آشنایی چندانی با مصدق نداشتند

    حزب توده در زمان نخست‌وزیری مصدق از آزادی بیان و اندیشه برخوردار بود و این آزادی باعث شد که آن‌ها اقدام به جذب نیرو، برگزاری کنگره‌های بزرگ عمومی و... کنند. براي مثال، بزرگ‌ترین کنگره عمومی این حزب در زمان مصدق در میدان امام حسین(ع) فعلی برگزار شد.