2022/10/01
۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
عروس دوجنسی
  • ماجرای طلاق تازه عروس دوجنسی

    ماجرای طلاق تازه عروس دوجنسی

    من شخصیتی مردانه داشتم و نمی توانستم برای نامزدم مانند یک زن رفتار کنم. این ماجرا موجب شد تا او در همان هفته اول دوران نامزدی ارتباطش را با خانواده ما قطع کند.