2023/03/29
۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ فروردين
وزارت ارشاد
 • بزرگ‌ترین مشکل اهل قلم با وزارت ارشاد، ممیزی است

  بزرگ‌ترین مشکل اهل قلم با وزارت ارشاد، ممیزی است

  آن‌ها کتاب من را شش ماه می‌برند و پس از شش ماه هیچ خبری از آن نمی‌شود، اما مدام در خبرگزاری‌ها مصاحبه می‌کنند که ببست‌روزه نتیجه بررسی کتاب‌ها تعیین می‌شود. ولی ما وقتی پس از شش ماه مراجعه می‌کنیم هیچ‌کس هیچ پاسخی به ما نمی‌دهد. همه این مشکلات ناشی از نابسامانی و پریشانی مدیریت است. در این‌جا ترجیح می‌دهم از اصطلاح عامیانه «هرکی، هرکی است» استفاده کنم.
 • وزیر ارشاد اجازه ندهد افرادی خارج از حوزه وزارت ارشاد درباره فیلم‌ها اعمال قدرت کنند

  وزیر ارشاد اجازه ندهد افرادی خارج از حوزه وزارت ارشاد درباره فیلم‌ها اعمال قدرت کنند

  متاسفانه یکی از لطماتی که در سال‌هال گذشته به سینمای ایران وارد شده؛ حضور و دخالت نهادهایی است که به صورت موازی همزمان با وزارت ارشاد در امور سینما دخالت می‌کردند. این دخالت‌ها فقط در بخش تولید فیلم صورت نمی‌گرفت بلکه مانند آن اندازه قدرت داشتند که درست مانند وزارت ارشاد درباره فیلم‌ها اعمال قدرت کرده و این نفوذ هم بیشتر در راستای توقیف فیلم‌ها و پایین کشیدن آن‌ها از پرده سینما‌ها بود.
 • ضلع چهارم چرخه چاپ و نشر را حذف کنید

  ضلع چهارم چرخه چاپ و نشر را حذف کنید

  فرهاد کشوری (نویسنده) در این یادداشت از گزینه وزارت فرهنگ و ارشاد دولت دوازدهم که برای کسب رای به مجلس شورای اسلامی معرفی شده، درخواست کرده تا ضلع چهارم چرخه چاپ و نشر یا همان سانسور را حذف کرده و دوباره این چرخه را به شکل یک مثلث بازگردد تا همه امور در مسیر درست قرار بگیرد.