2022/01/25
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ بهمن
قتل به خاطر انتقام
  • جنایت کینه جویانه با گریم زنانه

    جنایت کینه جویانه با گریم زنانه

    ما قصد قتل نداشتیم و فقط می‌خواستیم کارفرمای سابق پدرم را اذیت کنیم و پول‌هایش را بگیریم، چون در این چند سالی که پدرمان را از دست داده بودیم خیلی سختی کشیدیم و همیشه فکر می‌کردیم که او به ما بدهکار است.