2021/09/23
۱۴۰۰ پنج شنبه ۱ مهر
دل مرغ کبابی
  • دل مرغ کبابی را چطور درست کنیم

    دل مرغ کبابی را چطور درست کنیم

    بهترین روش برای خوشمزه کردن دل مرغ کبابی در این فیلم از برنامه به خانه بر می گردیم شرح داده شده است.