2022/05/28
۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
اعتیاد به شیشه
 • مرد همسرکش جسد زنش را در باغچه خانه دفن کرد

  مرد همسرکش جسد زنش را در باغچه خانه دفن کرد

  زنم می‌گفت این بار اگر جانم را به لب برسانی فرار می‌کنم و می‌روم افغانستان، کاری می‌کنم که پشت گوشت را دیدی من و دخترم را هم ببینی. همین حرف‌هایش باعث شد شب حادثه عصبانی شوم.
 • راز هولناک دفن مادر در حیاط خانه

  راز هولناک دفن مادر در حیاط خانه

  هزینه های کفن و دفن او را نداشتم به همین دلیل در حالتی که شیشه مصرف کرده بودم، چاله ای در حیاط کندم و او را همان جا دفن کردم. بعد هم آن منزل را تخلیه کردم.
 • جنایت مرد معتاد به دلیل شک به همسر

  جنایت مرد معتاد به دلیل شک به همسر

  همسر متهم: با مرد جوانی آشنا شدم و گاهی با او درددل می‌کردم و از مشکلاتم و بدرفتاری‌های شوهرم می‌گفتم. آن جوان از من خواست از شوهرم طلاق بگیرم تا با او ازدواج کنم.